Ministerstvo vnitra ČR – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Přidělené prostředky: 410 677 311,60 Kč,

 • z toho 320 344 500 Kč pro organizační složky Hasičského záchranného sboru ČR
 • a 90 332 811,60 Kč pro vybrané obce.

Pořízená technika:

 • cisternové automobilové stříkačky,
 • sady nízkotlakých vaků,
 • sada hydraulického nářadí k vyprošťování,
 • pneumatická vyprošťovací a stabilizační sada,
 • přívěs pro přepravu vyprošťovací a stabilizační sady,
 • redukovaná pneumatická vyprošťovací sada,
 • dopravní automobil,
 • univerzální zemní stroj,
 • smykem řízený nakladač,
 • kontejner hasicí kombinovaný,
 • technický kontejner, vyprošťování,
 • kontejner chemický,
 • kontejner plynový,
 • kontejnerové nosiče,
 • technický automobil detekční,
 • vyprošťovací automobil,
 • rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček.