Výroční zprávy

Výroční zpráva fondu zábrany škod za rok 2022 je zpracována v souladu s § 23b odst. 6 zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „zákon“), který ukládá povinnost zpracovat výroční zprávu obsahující informace o činnosti komise fondu zábrany škod podle § 23b odst. 4 zákona a o použití prostředků z fondu zábrany škod v roce, za který se zpracovává. V souladu se zákonem je výroční zpráva ověřena nezávislým auditorem a součástí předkládané zprávy je i výrok auditora, který neobsahuje výhrady.


Stáhnout PDF

Výroční zpráva fondu zábrany škod za rok 2020 je zpracována v souladu s § 23b odst. 6 zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „zákon“), který ukládá povinnost zpracovat výroční zprávu obsahující informace o činnosti komise fondu zábrany škod podle § 23b odst. 4 zákona a o použití prostředků z fondu zábrany škod v roce, za který se zpracovává. V souladu se zákonem je výroční zpráva ověřena nezávislým auditorem a součástí předkládané zprávy je i výrok auditora, který neobsahuje výhrady.


Stáhnout PDF

Výroční zpráva fondu zábrany škod za rok 2020 je zpracována v souladu s § 23b odst. 6 zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „zákon“), který ukládá povinnost zpracovat výroční zprávu obsahující informace o činnosti komise fondu zábrany škod podle § 23b odst. 4 zákona a o použití prostředků z fondu zábrany škod v roce, za který se zpracovává. V souladu se zákonem je výroční zpráva ověřena nezávislým auditorem a součástí předkládané zprávy je i výrok auditora, který neobsahuje výhrady.


Stáhnout PDF

Výroční zpráva fondu zábrany škod za rok 2019 je zpracována v souladu s § 23b odst. 6 zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „zákon“), který ukládá povinnost zpracovat výroční zprávu obsahující informace o činnosti komise fondu zábrany škod podle § 23b odst. 4 zákona a o použití prostředků z fondu zábrany škod v roce, za který se zpracovává. V souladu se zákonem je výroční zpráva ověřena nezávislým auditorem a součástí předkládané zprávy je i výrok auditora, který neobsahuje výhrady.


Stáhnout PDF