Komise fondu zábrany škod

Komise fondu zábrany škod (dále jen „komise“) je orgánem ČKP pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu zábrany škod.

Hlavní úkoly komise

  • zpracování návrhu na rozdělení prostředků z fondu zábrany škod na následující kalendářní rok, který předkládá ke schválení správní radě ČKP; správní rada si před jeho schválením vyžádá stanoviska Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy,
  • stanovení programů prevence škod z provozu vozidel,
  • stanovení kritérií hodnocení žádostí o financování z fondu zábrany škod,
  • provádění kontroly čerpání prostředků z fondu zábrany škod.

Komise má 9 členů a je složena z/ze:

  • 2 zástupců Hasičského záchranného sboru ČR, které jmenuje a odvolává generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR;
  • 1 zástupce Policie ČR, kterého jmenuje a odvolává policejní prezident;
  • 1 zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra;
  • 1 zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví;
  • 1 zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy;
  • 3 zástupců ČKP, které volí shromáždění členů ČKP.

Tato devítičlenná komise je tedy složena ze zástupců pojišťoven i zástupců delegovaných orgány veřejné moci se vztahem k prevenci dopravní nehodovosti a zábraně škod vznikajících provozem vozidel.
Komise ze svých členů volí a odvolává předsedu a zástupce předsedy. Činnost komise řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti zástupce předsedy. Komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů, a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Jednání komise jsou neveřejná.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout