Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Přidělené prostředky: 517 328 400 Kč,

Z toho::                                            

 • 363 747 000 Kč na techniku pro hasičské záchranné sbory krajů,
 • 14 081 400 Kč na techniku pro generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
 • 104 500 000 Kč na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí, 
 • 5 050 000 Kč na hardware a software KOPIS pro hasičský záchranné sbory krajů,
 • 29 950 000 Kč na hardware a software OPIS pro generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 

 • cisternové automobilové stříkačky,
 • tahač s návěsovým podvalníkem,
 • sady hydraulického nářadí k vyprošťování,
 • sady vysokotlakých vaků,
 • pneumatická vyprošťovací a stabilizační sada,
 • vyprošťovací automobily,
 • dopravní automobil,
 • technické automobily,
 • technický kontejner,
 • rychlé zásahové automobily,
 • sada dvojvaků,
 • kontejner hasicí kombinovaný,
 • kontejner na hašení elektromobilů a pneumatik,
 • přívěs pro plynové hašení s CO2 s příslušenstvím,
 • dekontaminační sprcha,
 • kontejnerové nosiče,
 • vysokozdvižný vozík na překládku při dopravní nehodě TIR na dálnici.