Aktuality:

Od 1.7.2024 je zpřístupněno podávání žádostí o prostředky fondu zábrany škod pro rok 2025 prostřednictvím aplikace FZŠ Office. Lhůta pro podání žádostí je do 15.9.2024

Nové Zásady programů prevence škod z provozu vozidel
Dne 1. 4. 2024 byly aktualizovány Zásady programů prevence škod z provozu vozidel, podání a hodnocení projektů a rozdělování finančních prostředků fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Dokument je uveden ZDE.

Úprava Kritérií a postupu hodnocení žádostí o finanční prostředky z fondu zábrany škod
Došlo ke zjednodušení kritéria hodnotícího riziko projektu. Dokument je uveden ZDE.

Metodika pro vypracování komunikačních kampaní
Jako podklad pro přípravu a realizaci komunikačních kampaní v dopravně bezpečnostní oblasti zajistila ČKP s laskavým svolením belgického VIAS Institute překlad pro potřeby žadatelů o finanční příspěvek z Fondu zábrany škod ČKP Příručku pro tvorbu, realizaci a vyhodnocení komunikačních kampaní v oblasti bezpečnosti na silnicích, Patricia Delhomme a kol., EU a doplňující Osvědčené postupy pro online kampaně, Daphné Vander Elst, Vias Institute, Belgie.
Tato metodika je mezinárodně uznávaná a poskytuje jasný návod, jak postupovat při přípravě a vyhodnocování komunikačních kampaní. Současně umožní žadatelům připravit projekt tak, aby byl připraven srozumitelně a odpovídal na řadu dotazů, které v současnosti kladou členové Komise FZŠ i hodnotitelé žádostí. Věnujte pozornost této metodice zejména, pokud hodláte požádat o finanční příspěvek větší než 5 mil. Kč.
Dokumenty jsou uvedeny ZDE.

Co je fond zábrany škod?

Fond zábrany škod je soubor finančních prostředků získávaných od členských pojišťoven České kanceláře pojistitelů, které jsou určeny k úhradě činností pomáhajícím motoristům a vedoucím k zábraně možných škod. Každá členská pojišťovna přispívá nejméně 3 % z ročního přijatého pojištění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za každý kalendářní rok. Mezi příjemce těchto finančních příspěvků patří hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, ostatní složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR a zdravotnické záchranné služby) a další subjekty zajišťující dopravně bezpečností preventivní projekty.

Main Point Pankrác

Milevská 2095/5,140 00 Praha 4

Napište nám

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout