Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Přidělené prostředky:  517 328 400 Kč,

 • Z toho 377 828 400 Kč pro organizační složky Hasičského záchranného sboru ČR,
 • 104 500 000 Kč pro vybrané obce,
 • 5 050 000 Kč na hardware a software KOPIS pro HZS krajů,
 • a 29 950 000 Kč hardware a software  OPIS pro GŘ HZS.

Pořízená technika:

 • cisternové automobilové stříkačky,
 • sady hydraulického nářadí k vyprošťování,
 • sady vysokotlakých vaků,
 • pneumatická vyprošťovací a stabilizační sada,
 • přívěs pro plynové hašení s CO2 příslušenstvím,
 • vyprošťovací automobily,
 • dopravní automobil,
 • technické automobily,
 • tahače s návěsovým podvalníkem,
 • rychlé zásahové automobily,
 • sada dvojvaků,
 • kontejner hasicí kombinovaný,
 • kontejner technický,
 • kontejner na hašení elektromobilů a pneumatik,
 • kontejnerové nosiče,
 • dekontaminační sprcha,
 • vysokozdvižný vozík na překládku při DN TIR na dálnici.