Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Přidělené prostředky: 589 902 000 Kč,

Z toho:                                           

 • 421 902 000 Kč na techniku pro hasičské záchranné sbory krajů.
 • 120 000 000 Kč na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí.
 • 13 000 000 Kč na techniku pro generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
 • 30 000 000 Kč na hardware a software NOPIS pro generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
 • 5 000 000 Kč na hardware a software KOPIS pro hasičské záchranné sbory krajů.

 • cisternové automobilové stříkačky,
 • hydraulické nářadí k vyprošťování,
 • vysokotlaké vaky,
 • hydraulická vyprošťovací a stabilizační sada,
 • vyprošťovací automobil,
 • automobilový jeřáb,
 • dopravní automobil,
 • technické automobily,
 • kontejner na hašení elektromobilů a pneumatik,
 • kontejner technický,
 • kontejnerové nosiče,
 • dekontaminační sprcha,
 • termokamera,
 • havarijní odtah automobilů,
 • čtyřkolka s příslušenstvím,
 • kolový nakladač.