Zdravotnická záchranná služba (všech 14 krajů)

Přidělené prostředky: 54 758 998 Kč.

Pořízená technika:

 • speciální vozidla ZZS,
 • vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému,
 • sanitní vozidla ZZS,
 • monitory životních funkcí,
 • přístroje pro umělou plicní ventilaci,
 • přístroje pro nepřímou srdeční masáž,
 • tablety posádky,
 • kamery pro sanitní vozidla,
 • vzdělávaní nebo odborná příprava v prevenci vzniku dopravních nehod,
 • vozidlové radiostanice,
 • zádržné systémy,
 • GPS a navigační přístroje,
 • přístroje pro desinfekci,
 • ruční radiostanice.