Popularizace asistenčních sys.

Popularizace asistenčních sys.

Realizátor: Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR

Doba realizace: 3. 1. 2022 - 31. 12. 2023

Přidělené prostředky: 10 421 800 Kč

 

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je rozšíření informovanosti řidičů o možnostech nových technologií a jejich dopadu na bezpečnost silničního provozu prostřednictvím 160 kontaktních akcí – roadshow na různých místech po celé ČR. Zvýšení technické znalosti povinných i nepovinných asistenční bezp. systémů a dalších vybraných prvků související s novými trendy (pasivní bezpečnost a elektromobilita) je docíleno odpovídajícím moderním mobilním zázemím (prezentační vozidlo, projekční technika a personál). Předávané znalosti mají charakter upozornění na benefity bezp. systémů, ale i na rizika využívání, zejména v oblasti kognitivní zátěže, distrakce, nárůstu agresivního způsobu jízdy, možností návyku a kompenzace rizik. Součástí projektu je i doprovodná on-line kampaň a reportáže z akcí prostřednictvím televizního, radiového a on-line zpravodajství. Projekt z části míří i na cílovou skupinu začínajících řidičů v autoškole. Sekundární téma elektromobility je provázáno i s HZS a pojišťovnami.

 

 

Datum

5. srpen 2022

Tagy

Začátečníci, Technologie