TY TO ZVLÁDNEŠ - SETKÁNÍ S REALITOU II

TY TO ZVLÁDNEŠ - SETKÁNÍ S REALITOU II

Realizátor: Asociace Záchranný kruh, z.s.

Doba realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2023

Přidělené prostředky: 9 980 588 Kč

 

Popis projektu:

Tento projekt volně navazuje na velmi úspěšný projekt z let 2019 – 2021 a na základě získaných poznatků posouvá pomyslné hranice ještě dále. Opírá se o velmi vysoká čísla zásahu u obyvatel včetně průzkumu veřejného mínění, kdy lidé označovali projekt za velmi přesvědčivý, výchovný a plnící svůj účel osvěty. V rámci projektu vzniká zcela jedinečná videobanka preventivně vzdělávacích spotů pokrývající kompletní portfolio problematik bezpečnosti v dopravě – opět za využití reálných záběrů ze zásahů u dopravních nehod, 3D analytických animací, výpovědí odborníků i záchranářů a tematické sestřihy zásahů složek IZS. Vše je psychologicky cíleno na samotného účastníka provozu s vysokým akcentem na jeho vlastní zdraví a život. Navíc vzniká i zcela nová datová vrstva do stávajícího Portálu nehod s možností prohledávání nebezpečných míst na základě „shluků“ s přiřazením souvisejícího video obsahu ať už preventivně vzdělávacích spotů souvisejících s danými příčinami nehod či sestřihů reálných nehod, které se v daném místě staly. Na projektu participuje celá řada subjektů včetně složek IZS, BESIP, Armády ČR, ÚVN, IKEM, ČAP, ŠKODA AUTO a její VDB, CDV a dalších. 

Datum

5. srpen 2022

Tagy

Technologie