Učme se přežít

Učme se přežít

Realizátor: Autoklub České republiky

Doba realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Přidělené prostředky: 6 697 754 Kč

 

Popis projektu: 

Projekt s cílem snížení nehodovosti motocyklistů zahrnuje v roce 2022 16 výukových kurzů pro celkem 800 motocyklistů, nově dále 8 speciálních kurzů pro učitele autoškol, instruktory motoškol a zkušební komisaře (realizace kurzů koresponduje s cílem prioritního programu FZŠ pro rok 2022 v oblasti vzdělávání učitelů autoškol a zkušebních komisařů. Cílem je multiplikace k začínajícím řidičů). Nedílnou součástí je také vytvoření čtvrtého dílu inovativní pomůcky "Hazard Perception/Prediction" pro učitele autoškol s cílem oslovit až 8 500 nových řidičů-motocyklistů ročně. Ta bude značně inovována. Projekt dále zahrnuje další rozšíření metodiky výuky jízdy o problematiku enduro. Aktivity jsou doprovázeny PR a internetovou kampaní.

Datum

5. srpen 2022

Tagy

Motocyklisté, Bezpečnost, Vzdělávání