Rychlá nepřiměřená jízda

Rychlá nepřiměřená jízda

Realizátor: Česká asociace pojišťoven

Doba realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Přidělené prostředky: 13 000 000 Kč

 

Popis projektu: 

V roce 2021 byla realizována preventivní kampaň zaměřená na nepřiměřenou rychlost na českých silnicích. Cílem kampaně bylo vyvolat celospolečenskou diskusi o tématu a pozitivně přispět k chování většinové řidičské veřejnosti tak, aby došlo ke snížení rizika souvisejícího s nepřiměřenou rychlostí. Kampaň dokázala vyvolat patřičnou celospolečenskou diskuzi a dostatečně zaujmout. Aby žádoucí změny byly co největší a nejtrvalejší, je třeba v kampani dále pokračovat. Řadou dostupných výzkumů je prokázáno, že k prosazení trvalejší změny chování, a tím i celkově vyššího efektu, je potřeba dlouhodobého působení širokého spektra intervencí. V roce 2022 je snahou tohoto projektu motivování veřejnosti z pasivního souhlasu se sdělením kampaně, k činům. Je plánováno pokračovat v komunikaci integrované kampaně a cílení na širokou veřejnost, včetně zástupců řidičských subsegmentů, prostřednictvím širšího spektra kanálů a dílčích vzkazů. Součástí plánu je opětovný fokus na komunikaci dokumentárního filmu 13 minut režiséra Víta Klusáka, dále uveřejnění jeho dílčích částí, trailerů a rekonstrukcí, komunikace na sociálních sítích, v onlinu, v kinech, ba případně i další obsah.

Datum

5. srpen 2022

Tagy

Bezpečnost