Profesionalizace řidičů složek IZS

Profesionalizace řidičů složek IZS

Realizátor:  Ministerstvo vnitra České republiky

Doba realizace: 1. 3. 2022 - 31. 12. 2022

Přidělené prostředky: 21 150 000 Kč

 

Popis projektu:

Projekt se týká příslušníků Policie ČR a HZS ČR. Projekt je realizován jednotlivými základními a zdokonalovacími kurzy bezpečné jízdy, které nastavují systém periodického, profesionálního a zdokonalovacího výcviku pro řidiče vozidel složek IZS, skládajícího se z řidičů Policie ČR a HZS ČR v České republice. Výcvik řidičů probíhá na specializovaných Centrech bezpečné jízdy v České republice, které jsou technicky, systémově a metodicky uzpůsobena pro výcviky řidičů na zpevněném a nezpevněném povrchu. Výcvik v těchto centrech je realizován na zařízeních, která umožňují simulace jízdy v krizových situacích. Realizace výcviku je metodicky zajištěna zkušenými lektory. Obdobný praktický výcvik Policie ČR i HZS ve svých zařízeních provádí, kapacitní možnosti jsou však značně omezené. Tento projekt umožňuje provedení výcviku v rozsahu, který nejsou schopny jednotlivé složky IZS vlastními kapacitami zajistit. Rozmístění CBJ v rámci České republiky umožňuje provádět výcvik velkého počtu řidičů bez negativního vlivu na chod celého systému IZS. Projekt je připravován v návaznosti na obdobné úspěšné projekty realizované v letech 2016 - 2018 a 2020 a 2021.

Datum

5. srpen 2022

Tagy

IZS, Vzdělávání