Bezpečný senior v dopravě III

Bezpečný senior v dopravě III

Realizátor: Echopix s.r.o.

Doba realizace: 1. 4. 2022 - 31. 12. 2023

Přidělené příspěvky: 7 582 302 Kč

 

Popis projektu: 

Bezpečnost seniorů v siln. provozu je nutno řešit komplexně. Projekt cílí nejen na seniory, ale i na jejich blízké sociální okolí a celou společnost. Projekt se zaměřuje nejen na vzdělávání seniorských řidičů a neřidičů, ale také na sankčně motivační systém, infrastrukturu a podporu používání vozidel vybavených moderními asistenčními systémy. Projekt Bezpečný senior vidělo přes 18 000 seniorů a v novém cyklu s interaktivními prvky představení uvidí dalších více než 18 000 seniorů, celkem přes 36000 seniorů. Projekt využívá celý vizuální koncept včetně divadelního představení rekvizit a všech vytvořených a zakoupených techn. prostředků a umožňuje tak navázaní na divadelní představení a kontinuální pokračování.

Datum

8. srpen 2022

Tagy

Senior