NEJSME Z PLECHU

NEJSME Z PLECHU

Realizátor: Media:list s.r.o.

Doba realizace: 1. 2. 2022 - 31. 1. 2023

Přidělené prostředky: 9 000 000 Kč

 

Popis projektu:

Jedná se o celorepublikovou kampaň realizovanou prostřednictvím komplexního mediálního mixu. Její hlavní obsahovou náplní i cílovou skupinou jsou uživatelé koloběžek, segwayů a skateboardů jakožto zranitelní účastníci silničního provozu. Ač zákon tento pojem blíže nedefinuje, rozumíme pod ním množinu všech účastníků provozu na pozemních komunikacích, kteří nejsou řidiči motorových vozidel chráněných karoserií. Svým zaměřením je kampaň tudíž mezigenerační a zaměřuje se na uživatele výše definovaných dopravních prostředků ve věkovém rozmezí od 6 do 35 let. Hlavním smyslem kampaně je preventivní působení, a jako taková si klade za cíl zvýšení povědomí o zásadách bezpečnosti silničního provozu, hlavně pak u těch skupin účastníků, které si často ani neuvědomují, že se na provozu aktivně podílejí. 

Datum

8. srpen 2022

Tagy

Bezpečnost