Respekt - bezpečnost cyklistů v silničním provozu

Respekt - bezpečnost cyklistů v silničním provozu

Realizátor: Ministerstvo dopravy - Samostatné oddělení BESIP

Doba realizace: 1. 1. 2022 - 30. 11. 2022

Přidělené prostředky: 18 300 000 Kč

 

Popis projektu:

Cyklisté patří mezi zranitelné účastníky silničního provozu, u nichž se v ČR dlouhodobě nedaří snižovat počty nehod, ani nejzávažnějších následků, tedy počet obětí dopr. nehod. Rozvoj cyklodopravy jako důležité součásti městské mobility i narůstající počty rekreačních cyklistů i uživatelů elektrokol přitom kladou zvyšující se nároky na bezp. pohyb cyklistů v silničním provozu, ohleduplnost motoristů vůči cyklistům a vzájemné sdílení dopr. prostoru. Poslanecká sněmovna schválila s účinností od 1. ledna 2022 uzákonění povinného bočního odstupu od cyklisty 1,5 m.  Společně s partnerem, kterým je společnost Kreuziger projekt s.r.o. („Dám respekt“) je proto připravována celostátní preventivní kampaň zaměřená na zvýšení bezpečnosti cyklistů v silničním provozu. Jejím ústředním tématem je posílení vzájemného respektu mezi motoristy a cyklisty a praktické vysvětlení pravidel, která mají obě skupiny dodržovat. Oddělení BESIP Ministerstva dopravy v předkládaném projektu zajistí roadshow, nákup mediálního prostoru v TV a radiu a odbornou podporu obsahu kampaně a její edukativní roviny. MD BESIP oslovilo rovněž Policii ČR o zapojení policejních preventistů do kampaně.

Datum

8. srpen 2022

Tagy

Cyklista, Bezpečnost