Bezpečně na elektrokole

Bezpečně na elektrokole

Realizátor: Ústřední automotoklub České republiky z.s.

Doba realizace: 1. 2. 2022 - 21. 12. 2022

Přidělené prostředky: 1 114 400 Kč

 

Popis projektu:

Projekt má za cíl zlepšit znalosti uživatelů elektrokol a elektrokoloběžek v bezpečném používání těchto dopravních prostředků. Splnění cílů bude dosaženo prostřednictvím působení na tyto uživatele, prostřednictvím médií a organizováním zdokonalovacích kurzů bezpečné jízdy na elektrokolech a elektrokoloběžkách s využitím vlastních areálů V Pardubicích a Českých Budějovicích. V roce 2022 je plánováno zorganizovat po 10 kurzech v zařízeních v Pardubicích i Českých Budějovicích. 

Datum

8. srpen 2022

Tagy

Cyklista, Bezpečnost