START DRIVING 2023

START DRIVING 2023

Realizátor: Asociace autoškol České republiky, z.s.

Doba realizace: 2. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Přidělené prostředky: 14 190 200 Kč

 

Popis projektu:      

Projekt navazuje na předchozí tři ročníky stejnojmenného projektu s největším akcentem na zdokonalovací výcvik začínajících řidičů skupiny B po vzoru rakouského vícefázového vzdělávání řidičů. Ročník 2023 klade větší akcent na vzdělávání zodpovědných rodičů (mentorů), kteří jsou do výuky zapojeni jak se svými dětmi, tak i v samostatných demonstračních kurzech určených speciálně pro mentory. Ambicí projektu je vytvořit ve spolupráci s Ministerstvem dopravy informační metodické materiály pro mentory vč. mobilní aplikace s postupy při uvádění začínajícího řidiče do silničního provozu v návaznosti na legislativní návrh zabývající se možností řízení začínajících řidičů již od 17 let pod dohledem zkušené osoby. Projekt se také více zaměřuje na vzdělávání stávajících učitelů autoškol a zkušebních komisařů. Za realizaci projektu z předešlého období byl projekt nominován do Excellence in Road Safety Awards 2022 pořadané Evropskou komisí, kde se dostal do finále v kategorii projektů pro Mladé řidiče.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Začátečníci, Vzdělávání