Vzdělávání učitelů autoškol

Vzdělávání učitelů autoškol

Realizátor: Asociace autoškol České republiky, z.s.

Doba realizace: 2. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Přidělené prostředky: 3 980 500 Kč

 

Popis projektu:

Tvorba moderních výukových a zkušebních materiálů včetně realizace edukačních workshopů pro podporu vzdělávání a zkoušení nových učitelů autoškol

Cílem projektu je vytvořit sjednocený soubor výukových a zkušebních materiálů pro přípravu a zkoušení nových žadatelů o profesní osvědčení učitele autoškoly. Při tvorbě nových výukových materiálů je kladen důraz na rozsah i hloubku učební látky, formulaci pojmů a zákonitostí, vhodné úlohy k řešení formou učebních pomůcek a nových didaktických technik, moderních trenažerů praktického výcviku a elektronické evidence autoškoly.
V oblasti zkoušení nových žadatelů je cílem projektu sjednocení témat závěrečné zkoušky na všech Krajských úřadech a sestavení návrhu nové metodiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Mezi doprovodné edukační aktivity patří teoretické a praktické vzdělávání pro nové učitele autoškol (např. praktické nácviky bezpečné jízdy, hromadná odborná setkání, stáže v autoškolách a dopravních společnostech) a použití nejnovější výukové techniky pro praktickou část.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Testy, Vzdělávání