Deliktní historie řidičů – vědeckovýzkumný projekt

Deliktní historie řidičů – vědeckovýzkumný projekt

Realizátor: Česká kancelář pojistitelů

Doba realizace: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2023

Přidělené prostředky: 380 000 Kč

 

 

Popis projektu:      

Projekt má za cíl ověřit statistickou souvislost mezi deliktní historií řidičů a pojistnými událostmi s cílem určit nezbytnost zpracování datové položky deliktní historie pro přesnější stanovení rizikovosti v rámci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Bezpečnost