Info kampaň - změny v zákoně o silničním provozu

Info kampaň - změny v zákoně o silničním provozu

Realizátor: Ministerstvo dopravy - Samostatné oddělení BESIP

Doba realizace: 1. 3. 2023 – 30. 11. 2024

Přidělené prostředky: 16 850 000 Kč

 

Popis projektu:      

Ministerstvo dopravy předložilo do legislativního procesu novelu zákona o silničním provozu, která významným způsobem mění sankce za vybrané závažné přestupky a zavádí nové instituty pro začínající řidiče do 2 let praxe (řízení s doprovodnou osobou od 17 let a řidičský průkaz na zkoušku). Cílem projektu je proto jednotná, srozumitelná a masová informační kampaň ke změnám v zákoně o silničním provozu s důrazem na nová pravidla pro začínající mladé řidiče a vysvětlení rizikovosti nejnebezpečnějších přestupků např. nepřiměřená rychlost v místech, kde se pohybují chodci a cyklisté, předjíždění v nepřehledných místech, výrazné překročení rychlostního limitu, držení telefonu při řízení a další rozptýlení ve vozidle. Součástí kampaně budou také nové edukativní spoty.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Vzdělávání