Rozšíření Portálu nehod o data chování řidičů

Rozšíření Portálu nehod o data chování řidičů

Realizátor: VDT Technology a.s.

Doba realizace: 2. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Přidělené prostředky: 2 860 340 Kč

 

Popis projektu:       

Cílem projektu je rozšíření Portálu nehod o provozní data, která umožní lepší identifikaci nebezpečných lokalit a úseků a tudíž efektivnější financování jejich oprav apod.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Silniční provoz