Profesionalizace řidičů HZS ČR

Profesionalizace řidičů HZS ČR

Realizátor: Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR

Doba realizace: 1. 1. 2023 –  29. 2. 2024

Přidělené prostředky: 7 105 000 Kč

 

Popis projektu:       

Profesionalizace řidičů Hasičského záchranného sboru České republiky

Projekt je určen pro příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR a je realizován formou zdokonalovaných kurzů bezpečné jízdy na specializovaných polygonech v České republice, které jsou kvalitativně, systémově a metodicky uzpůsobeny pro výcviky řidičů na zpevněném a nezpevněném povrchu. V rámci projektu budou realizovány dva typy kurzů: kurz pro řidiče zásahových vozidel nad 12 tun a kurz pro řidiče zásahových vozidel typu SUV. Kurzy budou probíhat v denních a nočních hodinách podle vycvičenosti příslušníků a kvůli navození reálných podmínek

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Výcvik, HZS