Následující pokyny upřesňují činnosti a informace požadované od příjemců schválených projektů.

1. Úvod

Životní cyklus projektu zahrnuje tato hodnocení:
 1. žádost → vstupní hodnocení → schválení/odmítnutí projektu,
 2. průběžné hodnocení projektu příjemcem,
 3. závěrečné hodnocení projektu příjemcem.
Průběžné a závěrečné hodnocení projektu je prováděno vždy buď k 28. 2., nebo 31. 7., v závislosti na době realizace projektu a ustanovení ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod na příslušné období.

2. Obsah hodnocení

Základní body průběžného i závěrečného hodnocení jsou následující:
 • kontrola dodržení věcného plnění projektu,
 • kontrola dodržení finančních podmínek projektu,
 • kontrola ostatních smluvních podmínek.
Kontroly se týkají hlavního uchazeče i případných dalších uchazečů a zahrnují kontrolu celého projektu, tj. i částí nefinancovaných z prostředků fondu zábrany škod.
 
Na základě věcné i finanční kontroly bude mj. hodnocena efektivnost a účelnost řešení ve smyslu přínosu realizovaných aktivit ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
 
Konkrétní kontrolované body se odvíjejí od náplně jednotlivých projektů. Nicméně lze uvést některé všeobecné body, které bude nutno dokládat u většiny projektů:
 • doložení přímé komunikace s cílovou skupinou včetně počtu oslovených (např. statistické přehledy, prezenční listiny apod.);
 • doložení zpětné vazby oslovené cílové skupiny (např. pomocí hodnoticích dotazníků);
 • vyhodnocení využitelnosti veřejností, rozdělení podle jednotlivých krajů ČR;
 • zdokumentování a analýza stavu (zlepšení/zhoršení) v problémové oblasti;
 • doložení popularizace (archivace mediálních a tiskových zpráv o realizaci projektu.
Během realizace projektu je proto nutné, aby příjemce průběžně shromažďoval informace, které budou potřebné k doložení při kontrolách. Bez těchto informací nelze kvalifikovaně provést hodnocení efektivity řešení projektu.
 

3. Formální stránka hodnocení

K hodnocení bude příjemce předkládat písemné zprávy. Jejich obsah bude vycházet ze struktury žádosti a měl by informovat o souladu plnění s plánem. Obsah je informativně uveden níže:

a. Předmět řešení projektu

 • Směřuje řešení projektu k jeho plánovanému cíli?
 • Bylo dosaženo plánovaných výsledků?

b. Harmonogram a výstupy/výsledky projektu

 • Je dodržován v žádosti předpokládaný harmonogram?

c. Finanční ukazatele

 • Odpovídá finanční čerpání finančnímu plánu pro hlavního žadatele?
 • Odpovídá finanční čerpání finančnímu plánu pro vedlejšího žadatele? (Nápověda: Tato položka bude vyplňována pouze v případě, že se na realizaci projektu podílí také vedlejší žadatel o finanční prostředky.)

d. Rizika

 • Nápověda: Příjemce uvede, zda v průběhu realizace projektu nastalo nějaké v žádosti identifikované, ale i neidentifikované riziko, jaký byl postup eliminace a zda se riziko podařilo odstranit.

e. Zhodnocení projektu vzhledem k fázi, ve které se realizace projektu aktuálně nachází

f. Poznámky

 • Nápověda: Např. další relevantní informace, které by chtěl příjemce sdělit či vyzdvihnout.

g. Přílohy

 • Nápověda: Zejména smlouvy, faktury, přehledné tabulky o plnění projektů, výpisy z účtů, fotodokumentace z akcí a další relevantní podklady vztahující se k plnění projektu.

h. Celkové hodnocení

 • Nápověda: Hodnocení projektu od počátku doby realizace projektu do fáze, ve které se řešení projektu aktuálně nachází.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout