BEZPEČNĚ NA CESTĚ!

BEZPEČNĚ NA CESTĚ!

Realizátor: Active Radio a.s.

Doba realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Přidělené prostředky: 3 530 640 Kč

 

Popis projektu:

Projekt využívá primárně emoce cílové skupiny. Je kontaktním projektem zaměřeným na preventivní chování všech účastníků silničního provozu a primárně je založen na posluchačích, moderátorech, hostech a na zprostředkování jejich vlastních pocitů a zkušeností z jednotlivých aktivit do živých vstupů rádia. BEZPEČNĚ NA CESTĚ! podpoří moderátoři a partneři rádií Frekvence 1, Evropa 2, Zet, Dance, Bonton, dále na PIGY a další multimediálních aktivity skupiny Active. S projektem pomáhají odborníci, osobnosti ze světa showbyznysu a sportu. Posluchačům v živých vstupech zprostředkují své zkušenosti k aktuálním dopr. tématům, pocity a emoce z jednotlivých výjezdních aktivit. V rámci projektu je cílem názorně ukázat, že nepřiměřená rychlost není IN, že když jsem čerstvým držitelem ŘP, jezdím s pokorou a všichni se musíme plně věnovat řízení. Prostřednictvím on-air, off-air a online aktivit rádií bude vybízeni poučnou a zábavnou formou všichni účastníky siln. provozu k tomu, že dodržovat a respektovat pravidla má smysl. Projekt navazuje na projekty DOPRAVNÍ JEDNIČKA a těsně také na předchozí ročník BEZPEČNĚ NA CESTĚ! Má stejné cíle a nové prvky, zvyšující nejen mediální ale i přímý kontakt s cílovou skupinou.

Datum

5. srpen 2022

Tagy

Bezpečnost