Systémové vzdělávání řidičů ZZS

Systémové vzdělávání řidičů ZZS

Realizátor: Autoklub České republiky

Doba realizace: 3. 1. 2022 - 31. 7. 2023

Přidělené prostředky: 5 117 145 Kč

 

Popis projektu:

Realizace dvoustupňového vzdělávacího cyklu pro řidiče, zdrav. záchranáře a další obsluhu sanitního vozidla, kteří při zásahu řídí. Projekt navazuje na projekt z předchozího období. Z dlouholeté praxe vyplývá zkušenost, že pravidelné, konkrétně zaměřené a profesionálně vedené kurzy zaručují pozitivní výsledky. V souvislosti s prevencí nehod a ochranou zdraví je na místě, aby řidič ZZS byl na nejvyšší úrovni v ČR, srovnatelný se standardy vyspělých zemí Evropy. Tento cíl je splněn díky realizaci dvou stupňového vzdělávacího programu, přestože uvedení tréninkového procesu do běžné praxe je hodně závislé také na finančních a časových možnostech jednotlivých ZZS. Projekt chce exaktně posoudit standardizovanou min. skladbu a náplň dvou stupňů vzdělávacího systému těchto seminářů u dalších krajských záchranný služeb. Cílem je proškolení dalších řidičů ZZS, což by v konečném důsledku znamenalo s předchozí realizaci projektu již 30 % proškolení všech řidičů ZZS v ČR. 

Datum

5. srpen 2022

Tagy

IZS, Vzdělávání