Na kole jen s přilbou

Na kole jen s přilbou

Realizátor: Bezpečně na silnicích o.p.s.

Doba realizace: 1. 2. 2022 - 31. 12. 2023

Přidělené prostředky: 4 039 509 Kč

 

Popis projektu: 

Žadatel společně s řadou partnerů již od roku 2011 realizuje projekt, jehož cílem je ovlivnit cyklisty směrem k odpovědnějšímu a bezpečnějšímu chování v silničním provozu. Projekt je zaměřen nejen na aktivní cykloturisty, ale programově cílí i do měst, tedy ke každodenním uživatelům jízdních kol. Cyklohlídky žadatele projektu, ale i další partneři využívající metodiku i informační materiály, poskytnou cyklistům potřebné preventivní informace, a to formou praktických ukázek. Do projektu se aktivně zapojuje Policie ČR, záchranáři Horské služby ČR a řada městských policií v rámci své preventivní a edukační činnosti. Podle Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy je předpoklad zvýšení podílu cyklistiky v rovinatých městech na 25 % do roku 2025 v kontextu Vize 25. Velkým tématem jsou stále elektrokola a e-koloběžky. Od roku 2020 prodeje elektrokol vzrostly na více než 120tisíc. Již se nejedná pouze o usnadnění pro seniory, ale elektrokola jsou dnes dostupná v podstatě pro každého. Problém elektrokol je jejich tzv. tuning, kde pomocí čipování dochází ke zvýšení výkonu motoru. Tím však uživatelé, často nevědomky, naráží na nesoulad s legislativou siln. provozu. Těmto tématům se v projektu také nyní věnuje včetně zaměření na vzájemnou ohleduplnost mezi cyklisty a motoristy.

Datum

5. srpen 2022

Tagy

Cyklista, Bezpečnost