Majáky

Majáky

Realizátor:  Pavla Benátčanová

Doba realizace: 10. 2. 2022 - 30. 4. 2023

Přidělené prostředky: 5 388 820 Kč

 

Popis projektu:

Projekt „Majáky“ bude desetidílným edukačním televizním projektem zaměřeným na prevenci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve spolupráci s předními odbornými poradci z oddělení prevence Policejního prezídia ČR a expertní rady Platformy VIZE 0. Tento projekt bude následně odvysílán na obrazovkách České televize.

Datum

8. srpen 2022

Tagy

Video