Pěšky do školy - bezpečně a ohleduplně

Pěšky do školy - bezpečně a ohleduplně

Realizátor: Pěšky městem, z.s.

Doba realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Přidělené prostředky: 878 200 Kč

 

Popis projektu:

Projekt již se zavedenou kampaní, díky které rozšiřuje důraz na prevenci dopravních nehod s účastí školáků a budování bezpečných dopravních návyků v dětství. Cílem je ukázat, že chodit do školy pěšky je nejen zdravé, zábavné a snadné, ale především přínosné pro zvýšení dopravní bezpečnosti v bezprostředním okolí škol. Kampaň Pěšky do školy probíhá ve dvou výzvách: pro školy a pro rodiče. Školy organizují pěší dny a zapojují téma dopravy do vyučování. Rodiče jsou pravidelně informováni o výhodách pěší dopravy a motivováni, aby častěji nechali auto doma a vyrazili s dětmi pěšky. V rámci letošního ročníku je cílem zvýšení dopadu kampaně a rozšíření na co největší počet škol.

Datum

8. srpen 2022

Tagy

Bezpečnost