Bezpečně na cestě!

Bezpečně na cestě!

Realizátor: Active radio a.s.

Doba realizace: 1. 3. 2023 – 31. 1. 2024

Přidělené prostředky: 3 530 640 Kč

 

Popis projektu:       

Jedná se o kontaktní projekt zaměřený na preventivní chování všech účastníků silničního provozu. Je primárně založen na posluchačích, moderátorech, hostech a na zprostředkování jejich vlastních pocitů a zkušeností z jednotlivých aktivit do živých vstupů rádia. BEZPEČNĚ NA CESTĚ! podpoří moderátoři a partneři rádií Frekvence 1, Evropa 2, Dance, Bonton, dále na PIGY a další multimediální aktivity skupiny Active. S projektem stejně jako v předešlém roce pomáhají odborníci a osobnosti ze světa showbyznysu a sportu. Cílem projektu je ukázat, že nepřiměřená rychlost není IN, že když jsem čerstvým držitelem řidičského průkazu, jezdím s pokorou a že se všichni musíme plně věnovat řízení. Všichni účastníci silničního provozu jsou poučnou a zábavnou formou vybízeni zejména k vzájemné toleranci. Projekt navazuje na projekt DOPRAVNÍ JEDNIČKA a také na předchozí ročníky BEZPEČNĚ NA CESTĚ! Má stejné cíle a využívá prvky, zvyšující nejen mediální ale i přímý kontakt s cílovou skupinou.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Silniční provoz, Bezpečnost