Systémové vzdělávání řidičů ZZS

Systémové vzdělávání řidičů ZZS

Realizátor: Autoklub České republiky

Doba realizace: 1. 8. 2023 – 31. 12. 2024

Přidělené prostředky: 7 105 760 Kč

 

Popis projektu:

Jedná se o dvoustupňový vzdělávací cyklus pro řidiče, zdravotnické záchranáře a další obsluhu sanitního vozidla, kteří při zásahu řídí. Projekt navazuje na stejnojmenné projekty z předchozího období a jeho cílem je proškolení dalších řidičů z dalších krajských ZZS. Z dlouholeté praxe vyplývá zkušenost, že pravidelné, konkrétně zaměřené a profesionálně vedené kurzy či jiné aktivity v této oblasti zaručují pozitivní výsledky. V souvislosti s prevencí nehod a ochranou zdraví je na místě, aby řidič ZZS byl na nejvyšší úrovni v ČR, srovnatelný se standardy vyspělých zemí Evropy.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Výcvik, Vzdělávání