Markétina dopravní výchova

Markétina dopravní výchova

Realizátor: Bezpečně na silnicích o.p.s.

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Přidělené prostředky: 5 883 000 Kč

 

Popis projektu:         

Markétina dopravní výchova je dlouhodobý projekt, který je pod záštitou např. MŠMT, MV ČR, Policie ČR, PLATFORMY Vize 0, Asociace krajů ČR. Cílem projektu je komplexní vzdělávání dětí, žáků, studentů, pedagogů, preventistů PČR a strážníků obecních policií a široké veřejnosti, zejména s důrazem na rodiče dětí. Aktivity, materiály, metody a formy projektu vznikají za odborné spolupráce pedagogů, dopravních expertů a psychologů. Dlouhodobě jsou velmi pozitivně hodnoceny pedagogy v praxi. V rámci projektu se konají např. akreditované semináře pro pedagogy MŠ a ZŠ, semináře pro preventisty Policie ČR a OP a unikátní zážitkový program pro studenty SŠ Neumírej zbytečně. Součástí projektu je také vývoj a výroba unikátní deskové hry s dopravní tématikou a nových pomůcek pro začlenění dopravní výchovy do rodin.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Děti, Vzdělávání