Profesionalizace řidičů Policie ČR

Profesionalizace řidičů Policie ČR

Realizátor: Česká republika – Ministerstvo vnitra

Doba realizace: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2023

Přidělené prostředky: 19 968 700 Kč

 

 

Popis projektu:      

Projekt navazuje na obdobné úspěšné projekty z minulých let a týká se příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky. Projekt probíhá prostřednictvím jednotlivých základních kurzů a zdokonalovacích kurzů bezpečné jízdy, které nastavují systém periodického, profesionálního a zdokonalovacího výcviku pro řidiče vozidel Policie ČR. Výcvik je realizován na zařízeních, která umožňují simulace jízdy v krizových situacích a ve specializovaných Centrech bezpečné jízdy v České republice a výcvikových plochách v centrech pro výcvik jízdy na motocyklech. Tato centra jsou technicky, systémově a metodicky uzpůsobena pro výcvik řidičů na zpevněném a nezpevněném povrchu.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Policie, Výcvik