Rozvoj Portálu nehod

Rozvoj Portálu nehod

Realizátor: DataFriends s.r.o.

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Přidělené prostředky: 6 189 200 Kč

 

Popis projektu:      

Rozvoj portálu nehod směrem k rozšíření datové základny pro analýzu příčin nehodovosti a regionální analýzu pro podporu, odhalení a eliminaci rizikových míst

Projekt portalnehod.cz přináší aktuální přehled lokalit s nejčastějším výskytem nehod v Česku. Portál upozorňuje na riziková místa na komunikacích a nabízí jejich jednoduchý a jasný přehled s cílem zabránit dalším nehodám v těchto lokalitách. Portál nehod za 1,5 roku provozu zaznamenal více než 100 tis. návštěvníků, je navštěvovaný motoristy, novináři i zástupci samospráv. Každý měsíc sleduje a aktualizuje více jak 750 rizikových míst na tuzemských silnicích. Díky rozšíření datového setu, detailním analýzám a efektivní propagaci při sdílení rizikových míst se portál rychle stal citovaným a používaným nástrojem napříč zájmovými skupinami. Cílem Portálu nehod v roce 2023 je rozpoutat diskuzi o rizikových místech a iniciovat k jejich nápravě a tím přispívat k naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Silniční provoz, Bezpečnost