CykloVize 2030

CykloVize 2030

Realizátor: Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Doba realizace: 2. 1. 2023 - 31. 12. 2024

Přidělené prostředky: 4 352 960 Kč

 

Popis projektu:      

CykloVize 2030, bezpečnější cyklistická infrastruktura

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost cyklistů, pěších a motoristů díky vytvoření ucelené a bezpečné dopravní sítě pro pěší a cyklisty pod hlavičkou CYKLOVIZE 2030. Projekt chce motivovat obce, aby připravovaly projekty, které pomohou odstranit nehodové lokality, realizovat nové cyklistické koridory, inspirovat k přeznačení, nebo úplnému zrušení nevhodných cyklotras, které zavádí cyklisty na rušné silnice.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Cyklista