Pěšky do školy

Pěšky do školy

Realizátor: Pěšky městem, z.s.

Doba realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Přidělené prostředky: 1 639 700 Kč

 

Popis projektu:      

Pěšky do školy – bezpečně a ohleduplně  

Pěšky do školy je zavedenou kampaní akcentující prevenci dopravních nehod s účastí školáků a budování bezpečných a udržitelných dopravních návyků v dětství. Cílem je ukázat, že chodit do školy pěšky je nejen zdravé a zábavné, ale především přínosné pro zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol. Kampaň probíhá v několika rovinách: organizace pěších dnů na školách, kdy děti chodí s rodiči či samy do školy pěšky, zapojením tématu bezpečné a udržitelné dopravy do výuky i osvěty a motivací k častějšímu využívání chůze k dopravě do školy. Dále pak vzděláváním cílových skupin, jak identifikovat potenciálně nehodové lokality a zajistit bezpečnost v okolí škol opatřeními různé povahy. Během 6 let se Pěšky do školy rozšířilo ze 3 na 300 zapojených škol a do akce jsou zapojeni např. Svaz měst a obcí České republiky, Místní Agenda 21, Národní Sít Zdravých Měst České republiky a také kraje, obce a města. 

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Děti, Bezpečnost