Regionální dopravní konference 2023

Regionální dopravní konference 2023

Realizátor: RSE Project s.r.o.

Doba realizace: 2. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Přidělené prostředky: 3 157 440 Kč

 

Popis projektu:      

Regionální Dopravní konference 2023 navazují na dlouhodobý projekt (Dopravní konference s Besipem a FZŠ), jehož cílem je eliminace nehodových lokalit v ČR. Jsou etablovanou komunikační platformou správců komunikací, orgánů státní správy, Policie ČR, municipalit i veřejnosti. Za dobu trvání projektu byly provedeny na více než 300 místech návrhy řešení a na 160 místech byla následně, díky celoroční práci na projektu, již opatření provedena. Novým partnerem projektu je společnost DataFriends, která provozuje Portál nehod. Spojením s novým partnerem se propojí cenná letitá databáze řešených lokalit, zkušenost dopravních inspektorů a analytický přístup datových profesionálů. Nadále se budou konat krajské konference a celoroční aktivity u správců komunikací.

Datum

13. říjen 2023

Tagy

Bezpečnost, Vzdělávání